Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/ZAD4/NIPR/201322.03.2013 14:15

Dotyczące przeprowadzenia warsztatu metodologicznego z wykorzystaniem programu PASW Statistics (SPSS) dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR

Zapytanie ofertowe - Aktualizacja oprogramowania14.03.2013 11:56

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: Dostawę aktualizacji oprogramowania Autodesk Education Master Suite 2012 (które posiada Zamawiający) do wersji 2013 (licencja dla pracowni – 25 stanowisk) oraz subskrypcję do wersji 2014 (licencja dla pracowni – 25 stanowisk) na potrzeby Zadania 2: Organizacja i realizacja kierunku mechatronika.

Zapytanie ofertowe07.03.2013 08:44

Przeprowadzenie na portalach informacyjnych dwóch kampanii reklamowych promujących nowy kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim: inżynieria materiałowa w ramach realizowanego projektu unijnego „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.

Zapytanie ofertowe25.01.2013 11:00

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Elektronika dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

Zapytanie ofertowe25.01.2013 11:00

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Technologie laserowe dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

Zapytanie ofertowe25.01.2013 11:00

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Chemia dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

Zapytanie ofertowe25.01.2013 11:00

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

Zapytanie ofertowe07.12.2012 14:00

„Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Sieci komputerowe dla studentów kierunku mechatronika”