Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/201318.10.2013 16:00

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oceniającej prace zgłoszone do III edycji Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/ZO/ZAD4/NIPR/201316.10.2013 11:34

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę 40 szt. pamięci przenośnych trwale oznaczonych logo PO KL oraz UE z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej (np. druk, grawer).

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/RS/ZAD2/NIPR/201314.10.2013 15:36

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/RS/ZAD2/NIPR/2013 dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Systemy wizyjne dla studentów kierunku mechatronika. Termin składania ofert: 24.10.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/RS/ZAD2/NIPR/201315.07.2013 15:13

ZAPYTANIE OFERTOWE 9/RS/ZAD2/NIPR/2013 dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Inżynieria wytwarzania dla studentów kierunku mechatronika. Termin składania ofert: 24.07.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/Zad. 3/NIPR/201328.05.2013 08:19

Egzamin certyfikacyjny „Certified LabView Associate Developer Exam Entry-level NI Certyfication Exam”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/ZAD4/NIPR/201310.05.2013 14:00

Złożenie oferty cenowej na usługę polegającą na przygotowaniu recenzji czterech raportów z badań przeprowadzonych w ramach kursów praktycznych CATI, CAPI, FGI i socjologia wizualna.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Zad.3/NIPR/201330.04.2013 13:00

"ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Zad.3/NIPR/2013 na Aktualizację multimedialnej prezentacji promocyjno informacyjnej i spotu reklamowego kierunku inżynieria materiałowa w związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/ZAD4/NIPR/201315.04.2013 08:00

Dotyczące dostawy 40 szt. pamięci przenośnych (pendrive) trwale oznaczonych logo UE oraz PO KL

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/ZAD4/NIPR/201326.03.2013 13:30

Dotyczące dostawy cateringu na warsztat metodologiczny.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY25.03.2013 08:28

Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu 5/ZAD3/NIPR/2013 na: „Przeprowadzenie dwóch kampanii reklamowych na portalach informacyjnych”, realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu.