Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na moderowanie debaty09.06.2015 14:10

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na moderowanie Debaty pn. „Współpraca Instytutu Socjologii UR oraz pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku socjologia w zakresie kształtowania kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy”.

Zapytanie ofertowe na usługę hotelowo-restauracyjno-transportową dla uczestników V Sympozjum Wyjazdowego03.06.2015 15:40

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi hotelowo-restauracyjno-transportowej dla uczestników V Sympozjum Wyjazdowego pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR.

Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników w ramach Zadania 427.05.2015 14:02

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę podręczników dla uczestników kursów CAPI, CATI, FGI i socjologia wizualna (117 szt.) oraz dostawę podręczników do szkolenia ze specjalistycznego języka angielskiego (konwersatorium z native speakerem - 48 szt.).

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”13.05.2015 13:00

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”.

Zapytanie ofertowe na recenzję raportów z badań socjologicznych12.05.2015 14:43

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie recenzji raportów z badań przeprowadzonych technikami: CATI, CAPI, FGI i socjologia wizualna. Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2015 r. o godz. 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/ZAD4/NIPR/201507.05.2015 13:49

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pamięci przenośnych (39 szt.). Termin składania ofert upływa dnia 21.05.2015 r. o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe na wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym30.03.2015 10:18

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w nakładzie 300 szt. Termin składania ofert upływa dnia 14.04.2015 r., o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem10.02.2015 14:55

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę laptopa oraz oprogramowania do laptopa wraz z pakietem biurowym.

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu05.02.2015 14:49

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę cateringu dla uczestników warsztatu metodologicznego.