Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe - catering


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu w dniu 2 grudnia 2015r., w ramach projektu pn. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu

I. Zamawiający

Uniwersytet Rzeszowski,

Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,

REGON 691560040, NIP 813-323-88-22

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje obsługę cateringową wraz z ustawieniem stołów, dostarczeniem i nakryciem białymi obrusami oraz zapewnieniem porcelany przewidzianej dla 200 osób. Zamówienie obejmuje również pełną obsługę i wydanie ciepłych posiłków przez Wykonawcę.

Przewidywana ilość osób 200.

1. Przerwa kawowa ciągła od godziny 11:30 do 13:30 dla 200 osób

· kawa bez ograniczeń,

· herbata bez ograniczeń w torebkach (różne smaki) do samodzielnego zaparzenia + gorąca woda osobno,

· cukier biały w saszetkach,

· śmietanka do kawy,

· cytryny w plasterkach,

· soki owocowe 100 %, różne rodzaje, min. 0,2 l na osobę podawane w dzbankach,

· woda mineralna gazowana 0,5 l – ilość 80 szt. (butelki niekaucjowane),

· woda mineralna niegazowana 0,5 l – ilość 80 szt. (butelki niekaucjowane),

· ciasta porcjowane podawane na paterach, min. 5 rodzajów ciast po około 36 sztuk (razem 180 sztuk) - np. szarlotka, sernik, ciasto czekoladowe, ciasto z owocami, babeczki z owocami (min. gramatura porcji ciasta 60 g).

· kosz różnych owoców, min. 4 rodzaje (np. jabłka, winogrona, gruszki, banany, mandarynki) – minimalna ilość owoców łącznie 8 kg.

2. Dwudaniowy obiad, godzina 12:30 – 13:30 dla 200 osób

· Zupa brokułowa  z groszkiem ptysiowym (200g) – 200 porcji

· Zawijaniec drobiowy z serem i szynką lub ze szpinakiem (min. 150g), ziemniaki zapiekane (min. 150g), zestaw minimum dwóch surówek (min. 180g) – 150 porcji

· Filet z Dorsza w warzywach (min. 150g), ryż brązowy (min. 150g), zestaw minimum dwóch surówek (min. 180g) –  50 porcji.

 

3. Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi, w tym przygotowanie stołu wraz z dekoracjami i nakryciami oraz uprzątnięcie stołów i pomieszczeń po posiłku.

Wszystkie dania i napoje gorące muszą być podane w naczyniach ceramicznych (nie jednorazowego użytku), napoje zimne muszą być serwowane w szklankach, do konsumpcji przygotowane zostaną porcelanowe talerzyki i sztućce metalowe. Użyta zastawa musi być czysta, nieuszkodzona i wysterylizowana.

4. Dojazd do Zamawiającego i koszty pobytu Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

Termin wykonania zlecenia: 2 grudnia 2015 r.

Oferta powinna być przygotowana na wzorze zawartym w załączniku nr 1.

 

- Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do przygotowania miejsca posiłku we wskazanych przez Zamawiającego miejscu.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia stołów oraz zapewnienia: obrusów, serwetek jednorazowych, porcelany (talerzy i filiżanek), szklanek na zimne napoje i sztućców.

- Wykonawca zapewni duże worki na zużyte opakowania.

- Wykonawca zapewnia odpowiednią temperaturę dostarczonych posiłków.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Ostateczna godzina rozpoczęcia przerwy kawowej oraz podania obiadu zostanie przekazana Wykonawcy 2 dni przed terminem wykonania zlecenia.

Zakres usługi:

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

- Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będzie odbywać się po wykonaniu usługi cateringowej.

- Płatność za fakturę dokonana będzie po wykonaniu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT. Za datę zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 1, Budynek A0.

Termin: 2 grudnia 2015 r.

IV. Kryterium oceny i wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty - 100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy przesłać na adres e-mailowy: nipr@ur.edu.pl (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz ofertowy) do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 12:00.

VI. Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Joanna Sterniewska, nr tel. (17) 872 11 84,

Pliki do pobrania: