Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ZO/ZAD4/NIPR/201520.11.2015 13:15

Wydruk trzech publikacji (monografie z zakresu socjologii) wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym.

Zapytanie ofertowe - catering19.11.2015 08:18

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu w dniu 2 grudnia 2015r., w ramach projektu pn. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/201513.11.2015 15:26

Wydruk trzech prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/ZO/ZAD4/NIPR/201512.10.2015 15:00

Wydruk raportów badawczych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. Termin składania ofert: od dnia 12.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r., do godz. 15.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ZO/ZAD2/NIPR/201528.09.2015 08:47

Dostawa aktualnej wersji oprogramowania Ansys Academic Teaching Mechanical and CFD wraz z usługą TECS

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/ZO/ZAD2/NIPR/2015 - Dostawa cateringu na debatę22.09.2015 09:03

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę cateringu dla uczestników debaty.

Zapytanie ofertowe na recenzję raportów z badań socjologicznych28.08.2015 13:37

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie recenzji raportów z badań przeprowadzonych technikami: CATI, CAPI, FGI i socjologia wizualna.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/ZO/ZAD2/NIPR/201526.08.2015 09:24

Dostawa odnowienia subskrypcji uaktualnień licencji na oprogramowanie Matlab/Simulink

14.08.2015 13:07

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w nakładzie 200 szt. Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2015 r., o godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu dla uczestników debaty12.06.2015 10:58

Termin składania ofert: 25.06.2015 r., godz. 12.00.