Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja na IV Wyjazdowe Seminarium Dydaktyczne dla Kadry UR

Rekrutacja na IV WYJAZDOWE SEMINARIUM DYDAKTYCZNE DLA KADRY UR
 
Sekretariat kierunku mechatronika ogłasza rekrutację dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, zainteresowanych 
rozwojem kierunku mechatronika na udziału w IV Wyjazdowym Seminarium Dydaktycznym dla Kadry UR.
 
Seminarium odbędzie się w dniach 11-13.06.2014 r.
 
Miejscem realizacji tegorocznego Seminarium będzie hotel oddalony do 10 km od Krakowa.
 
Program Seminarium przewiduje m.in.:
   - wizytę w fabryce samochodów ciężarowych MAN,
   - wizytę w show room firmy Astor w Krakowie,
   - wykłady eksperckie i szkolenia związane m.in.:
· Uprawnienia instytucji naukowej w stosunku do utworu naukowego pracownika – dr Zofia Zawadzka,
· Dozwolony użytek na uczelniach wyższych – dr Zofia Zawadzka,
· Wirtualna rzeczywistość – przedstawiciel firmy i3D,
·Technologie informatyczne w przemyśle - przedstawiciel firmy Astor,
· Wykłady zaproszonego gościa z innej uczelni w kraju.
 
Zapraszamy do złożenia formularzy zgłoszeniowych w Sekretariacie kierunku mechatronika (pok. 011, bud. A1)  do 25.04.2014 r. godz. 14:00.
O udziale w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń
 
Referaty wygłaszane przez uczestników IV Wyjazdowego Seminarium opublikowane zostaną w monografii Wokół mechatroniki IV, a uczestnicy tegorocznego Seminarium otrzymają monografię Wokół mechatroniki III.
Regulamin udziału w Seminarium znajduje się na stronie projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!