Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja na kierunek mechatronika i inżynieria materiałowa

 

REKRUTACJA

na kierunek inżynieria materiałowa i mechatronika:

 

I TERMIN REKRUTACJI:

do 9 lipca 2012 r.

 

Dokładny kalendarz rekrutacji:

HARMONOGRAM REKRUTACJI w roku akademickim 2012/2013

 

Wszelkich informacji na temat rekrutacji i kierunku inżynieria materiałowa udzielamy telefonicznie pod nr 17 872 11 41 oraz na stronie http://www.nanotechnologia.univ.rzeszow.pl/.

Informacje na temat kierunku mechatronika  dostępnne pod nr telefonu 17 872 11 52 oraz na stronie http://www.mechatronika.univ.rzeszow.pl/

 

 Zapraszamy na studia!!!

Rejestracja elektroniczna pod adresem: http://www.univ.rzeszow.pl/rekrutacja