Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DODATKOWA REKRUTACJA NA NIEODPŁATNE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

„JĘZYK ANGIELSKI W TECHNICE I BIZNESIE”

W RAMACH PROJEKTU
„UR – NOWOCZESNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ REGIONU” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

dla studentów kierunków:

 MECHATRONIKA

(drugi i trzeci rok studiów stacjonarnych oraz drugi rok studiów niestacjonarnych)


SOCJOLOGIA
(drugi i trzeci rok studiów I stopnia oraz I i II rok studiów II stopnia, studiów stacjonarnych)

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

(pierwszy, drugi i trzeci rok inżynierii materiałowej studiów stacjonarnych)

 

CZAS TRWANIA REKRUTACJI:
 od 6 do 11 marca 2013r. do godz. 15:00

Formularze zgłoszeniowe dostępne są dla studentów kierunków:

·       mechatronika: pokój 024b, budynek A1

·       socjologia: pokój 315, budynek A1

·       inżynieria materiałowa:  pokój 140, budynek A2