Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

II Seminarium dydaktyczne w Warszawie19.06.2012 14:48

Seminarium zostało zorganizowane dla pracowników Instytutu Techniki i Fizyki prowadzący zajęcia na kierunku mechatronika.

I Seminarium dydaktyczne w Sieniawie17.05.2011 11:54

Pierwsze Seminarium dydaktyczne odbyło się w dniach 11-13 maja 2011r. w Sieniawie. Głównym celem trzydniowego Seminarium, było doskonalenie umiejętności metodycznych oraz dyskusja nad zakresem treści z przedmiotów prowadzonych na kierunku mechatronika.