Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Wizyty w szkołach średnich05.04.2011 13:15

W ramach promocji nowych kierunków studiów tj. mechatronika i inżynieria materiałowa w tym roku przeprowadzone zostały wizyty informacyjno-promocyjne w szkołach. Odwiedzono w sumie 200 szkół ponadgimnazjalnych z regionu Podkarpacia. Podczas wizyt odbywały się prezentacje multimedialne nowych kierunków, pokazy z udziałem robotów mobilnych, rozdawano gadżety promocyjne oraz przeprowadzano konkursy wśród uczniów.