Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Kontakt

Biuro Projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu"

Menadżer Projektu: dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR
Asystent Menadżera: mgr Joanna Sterniewska

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 16:00

 

Adres biura:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16 C
35-959 Rzeszów

Budynek A1, pokój 024a
tel. +48 17 872 11 84

Kom. +48 666 814 860
e-mail:
nipr@univ.rzeszow.pl

website: http://www.nipr.univ.rzeszow.pl


Zadanie 2: „Organizacja i realizacja kierunku mechatronika”

Koordynator Zadania 2: mgr inż. Tomasz Sekuła

Kom. : +48 666 814 634
e-mail: tsekula@univ.wp.pl

Sekretariat projektowy kierunku mechatronika:

Czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 16:00
Bud. A1 pok. 024b
Tel.: +48 17 872 11 52
e-mail: mechatronika@ur.edu.pl
Pracownik administracyjny: mgr inż. Mariusz Szerżęga
Pracownik techniczny: mgr inż. Dominik Mazan
website: http://www.mechatronika.univ.rzeszow.pl


Zadanie 3: „Organizacja i realizacja kierunku inżynieria materiałowa”

Koordynator Zadania 3: prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

Tel.: +48 17 851 86 71
e-mail: sheregii@ur.edu.pl

Sekretariat projektowy kierunku inżynieria materiałowa:
Czynny od poniedziałku do piątku w godz.  8:00 - 16:00
Bud. A0 pok. 206 (B3)
Tel.: +48 17 851 85 60
e-mail: nano@ur.edu.pl
Pracownik administracyjny: mgr inż. Kinga Maś
Pracownik techniczny: dr Małgorzata Trzyna
website: http://www.nanotechnologia.univ.rzeszow.pl


Zadanie 4: „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia”

Koordynator Zadania 4: mgr Janusz Halik

Kom. +48 668 320 751
e-mail: koordynator.z4@gmail.com


Biuro zadania 4:
Czynny od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 - 15:30
Bud. A1 pok. 002
Tel. +48 17 872 10 62
Fax +48 17 872 13 43
e-mail:  koordynator.z4@gmail.com
Pracownik administracyjny: mgr Ewelina Dulska
e-mail: wsparciez4@gmail.com 
website: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl


Zadanie 5: „Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR”

Koordynator Zadania 5: dr Katarzyna Walicka-Cupryś
Tel. +48 608 461 583
e-mail: kwcuprys@ur.edu.pl
Dyżur w Biurze Projektu: pt. od 9:30 do 13:00


Zadanie 6: „Wymiana doświadczeń kadry akademickiej UR”

Koordynator Zadania 6: Lic. Lucyna Duda

Tel. +48 666 814 754
e-mail: l.duda.ur@gmail.com
Dyżur w Biurze Projektu: pt. od 10:00 do 14:00
Pracownik administracyjny: Mirosław Chudy
Tel. +48 17 872 11 84
Tel. +48 666 814 754
e-mail: M.Chudy@ur.edu.pl  
Dyżur w Biurze Projektu: pn.-pt. od 10:00 do 15:00


Lokalizacja

Napisz do nas