Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

W jaki sposób mogę się zapisać na kursy praktyczne na kierunku socjologia?

W celu dokonania zgłoszenia na kursy praktyczne należy dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego (Instytut Socjologii, adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, bud. A1, pok. 315, telefon 17-872-14-62, e-mail: nipruniv@gmail.com) osobiście lub drogą pocztową prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym oraz na stronie projektu www.nipr.univ.rzeszow.pl