Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Czy warto jechać na staż, wizytę studyjną za granicę?

Przeczytaj o tym, co Ci mogą one dać:

 • staże są refundowane z POKL, a więc biorąc udział w stażu nie ponosisz z tego tytułu żadnych kosztów,
 • masz możliwość odbycia stażu nie tylko na terenie Europy ale również poza nią,
 • zdobędziesz wiedzę o danej instytucji (jej działach, strukturze organizacyjnej, sposobie pracy i stylu zarządzania, wymaganiach stawianych nauczycielom akademickim zajmującym poszczególne stanowiska i realizowanych przez nich zadaniach, itp.),
 • sprawdzisz w praktyce i poszerzysz wiedzę wyniesioną ze swojej uczelni,
 • nabędziesz nowe umiejętności, np.: zarządzania czasem, pracy zespołowej (grupy badawczej), prezentacji własnych projektów edukacyjnych, obsługi urządzeń dydaktycznych, programów komputerowych, itp.,
 • zdobędziesz wartościowe kontakty i poznasz nowych ludzi,
 • stworzysz sobie szansę na stałą międzynarodową współpracę międzyośrodkową,
 • poprawisz swoją znajomość języków obcych i zyskasz szersze spojrzenie na świat (w tym także różnice kulturowe),
 • zdobędziesz cenne doświadczenie życiowe i zawodowe, które z całą pewnością będzie Ci procentowało w przyszłości,
 • zapoznasz się z procedurami rekrutacji studentów stosowanymi w innych uczelniach,
 • przeżyjesz wspaniałą przygodę.