Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Wyjazdowe warsztaty dydaktyczne

 

 

Z przyjemnością ogłaszamy nabór na

  WYJAZDOWE WARSZTATY DYDAKTYCZNE

  dla nauczycieli akademickich UR 

finansowane w ramach projektu  „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’ 

Termin realizacji warsztatów: październik 2015r.

 

 Miejsca realizacji wyjazdowych warsztatów dydaktycznych:

                      · Aachen University (dla pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego)

· Charles University of Prague (dla pracowników Wydziału Socjologiczno-Historycznego)

· Vienna University of Economics and Business (dla pracowników Wydziału Ekonomii)

· Zurich University of Applied Sciences(dla pracowników Wydziału Filologicznego)

· University of Vigo  (dla pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego)

 

Termin składania aplikacji: od 20 lipca 2015r do 27 lipca 2015r.

 

  Prosimy o składanie  dokumentów aplikacyjnych (załączniki 1-4)w biurze projektu

(budynek A1, pokój 024b)  codziennie w godzinach 10-15
 

Szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacji zawarte są w

Regulaminie nr 1/WWD/Zad.6/NIPR/2015
 
PLIKI DO POBRANIA:
1.       Regulamin nr 1/WWD/Zad.6/NIPR/2015
2.       Wniosek o wyjazd na WWD                                                                           (zał. nr 1);
3.       Zgoda przełożonego na wyjazd                                                                      (zał. nr 2);
4.       Oświadczenie BO o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych os.                  (zał. nr 3);
5.       Oświadczenie o udziale w projektach finansowanych w ramach środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                                    (zał. nr 4);
6.       Deklaracja udziału w projekcie                                                                       (zał. nr 5);
7.       Formularz PEFS (zakres danych o uczestniku projektu)                                  (zał. nr 6);
8.       Potwierdzenie przyjęcia na WWD z Uczelni Przyjmującej                                 (zał. nr 7);
9.       Wniosek do DWZ o wyjazd za granicę                                                            (zał. nr 8);
10.    Umowa z BO na WWD                                                                                   (zał. nr 9);
11.    Dokument potwierdzający pobyt w Uczelni Przyjmującej                                   (zał. nr 10);
12.    Sprawozdanie z WWD                                                                                    (zał. nr 11);
13.    Prezentacja                                                                                                   (zał. nr 12);