Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na wyjazdowe warsztaty dydaktyczne 2015:
Termin rekrutacji: 20.07.2015 r. - 27.07.2015 r.
 
Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne na rok 2015:
 

·         19 grudzień 2014r. Zakończona.

 Liczba osób zakwalifikowanych na:

·         staże zagraniczne SZ -10 osób           (limit wyczerpany)  

·         wizyty studyjne WS- 8 grup               (limit wyczerpany)  

·         stypendia Postdoc – 2 osoby             (limit wyczerpany)   

·         staże krajowe krótkie SK- 20 osób    (limit wyczerpany)   

·         staże krajowe długie SD- 4 osoby      (limit wyczerpany)  

 
Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne na rok 2014:

 • 31 styczeń 2014r. Zakończona.

Liczba osób zakwalifikowanych na:

 • staże krajowe krótkie SK- 2 osoby (limit wyczerpany)

 • 18 grudzień 2013r. Zakończona.

Liczba osób zakwalifikowanych na:

 • staże zagraniczne SZ -10 osób (limit wyczerpany)

 • wizyty studyjne WS- 8 grup (limit wyczerpany)

 • stypendia Postdoc – 2 osoby (limit wyczerpany)

 • staże krajowe krótkie SK- 18 osób (pozostały 2 wolne miejsca)

 • staże krajowe długie SD- 4 osoby (limit wyczerpany)

Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne na rok 2013:

 

13 marca 2013r. Zakończona.

Liczba osób zakwalfikowanych na:

 • staże krajowe krótkie SK - 4 osoby (limit wyczerpany)
 • staże krajowe długie SD - 2 osoby (limit wyczerpany)
 
 • 14 grudzień 2012r. Zakończona.

Liczba osób zakwalifikowanych na:

 • staże zagraniczne SZ -11 osób (limit wyczerpany)

 • wizyty studyjne WS- 8 grup (limit wyczerpany)

 • stypendia Postdoc – 2 osoby (limit wyczerpany)

 • staże krajowe krótkie SK- 18 osób (pozostało 3 wolne miejsca)

 • staże krajowe długie SD- 2 osoby (pozostało 2 wolne miejsca)

 
Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne na rok 2012:
 
 
 • 22 czerwca 2012r. Zakończona. 
  • Wyniki rekrutacji:
  • staże krajowe krótkie SK- 7 osób (limit wyczerpany) Lista rankingowa 
  • staże krajowe długie SD- 3 osoby (pozostały 1 miejsca) Lista rankingowa
 
 • 20 luty 2012r. Zakończona. 
  • Wyniki rekrutacji:
  • staże krajowe krótkie SK- 9 osób (pozostało 7 miejsc) Lista rankingowa 
  • staże krajowe długie SD- 3 osoby (pozostały 4 miejsca) Lista rankingowa

 • 14 grudzień 2011r. Zakończona.
  • Wyniki rekrutacji:
  • staże zagraniczne SZ -10 osób-(limit wyczerpany)  Lista rankingowa 
  • wizyty studyjne WS- 8 grup- (limit wyczerpany)   Lista rankingowa 
  • stypendia Postdoc – 2 osoby- (limit wyczerpany)    Lista rankingowa 
  • staże krajowe krótkie SK- 6 osób (pozostało 16 miejsc) Lista rankingowa 
  • staże krajowe długie SD- 1 osoba (pozostało 7 miejsc) 

 

Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne na rok 2011:

 • do 15 lipca 2011r. Zakończona.

Liczba osób zakwalifikowanych na: 
-dodatkowe wizyty studyjne WS- 14 (3 grupy) (na rok 2011 limit wyczerpany) 
-staże krajowe krótkie SK - 0,  (pozostało 1 wolne miejsce), 
-staże krajowe długie - 0,  (pozostało 4 wolne miejsca),

Liczba osób niezakwalifikowanych - 0,

         Liczba osób zakwalifikowanych na:
        -staże krajowe krótkie SK-15,          (pozostało 1 wolne miejsce),
        -staże krajowe długie-0,                 (pozostało 4 wolne miejsca),
        Liczba osób niezakwalifikowanych-1

       Liczba osób zakwalifikowanych na:                   
       -staże zagraniczne SZ-8 (w tym na liście rezerwowej-4), (na rok 2011 limit wyczerpany),
       -wizyty studyjne WS-4  (4 grupy) (na rok 2011 limit wyczerpany)
       -stypendia Postdoc-1 (w tym na liście rezerwowej-1),
(na rok 2011 limit wyczerpany)
       -staże krajowe krótkie SK-4
       Liczba osób niezakwalifikowanych-2

       Liczba osób zakwalifikowanych na:
       -staże zagraniczne SZ-6             (pozostały 4 wolne miejsca),
       -wizyty studyjne WS- 4 grupy      (pozostały 4 wolne miejsca),
       -stypendia Postdoc-1,                (
pozostały 1 wolne miejsce),
       Liczba osób niezakwalifikowanych-0

 

Pliki do pobrania: