Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ORGANIZACJA STAŻY I WIZYT STUDYJNYCH DLA KADRY AKADEMICKIEJ UR

Zadanie 6 pt. „Wymiana doświadczeń kadry akademickiej UR” skierowane jest do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W ramach wsparcia przewidziano:

 1. Staże krajowe
  1. staż krótki (SK) – do 12 dni (20 miejsc na rok kalendarzowy),
  2. staż długi (SD) – 5 miesięcy (4 miejsca na rok kalendarzowy),
 2. Staże zagraniczne i wizyty studyjne
  1. staż zagraniczny (SZ) – do 14 dni (10 miejsc na rok kalendarzowy),
  2. staż i stypendium Postdoc – 5 miesięcy (2 miejsca na rok kalendarzowy),
  3. wizyty studyjne (WS) – 10 dni roboczych (8 wizyt na rok kalendarzowy).


 

Staże służą zdobyciu doświadczeń we wdrażaniu nowych metod dydaktycznych, pozwolą uaktualnić wiedzę i warsztat nauczycieli UR, porównać pracę różnych zespołów dydaktycznych z innych uczelni w kraju i za granicą, sprzyjają wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów dydaktycznych i naukowych.

Przydatne definicje:

 • Staż krajowy krótki (SK) - to wyjazd jednej osoby do krajowego ośrodka akademickiego lub naukowo-badawczego, celem którego jest wymiana doświadczeń przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej. W ramach stażu zapewniony jest opiekun, którego zadaniem jest pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji stażu. Staż trwa 12 dni.
 • Semestralny staż krajowy (SD) - to wyjazd jednej osoby do krajowej instytucji naukowo-badawczej lub do krajowych ośrodków akademickich w celu zdobycia nowych doświadczeń przydatnych w procesie dydaktycznym. W trakcie realizacji zapewniony jest opiekun stażu. Staż trwa 5 miesięcy i musi odbywać się w okresie trwania zajęć dydaktycznych.
 • Staż zagraniczny (SZ) - to wyjazd jednej osoby do zagranicznego ośrodka akademickiego lub naukowo badawczego, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Kandydat powinien znać język angielski lub język, w którym prowadzi się zajęcia dydaktyczne w danej uczelni. Staż trwa do 14 dni roboczych włącznie z podróżą.
 • Wizyta studyjna (WS) - to wyjazd czterech osób z tłumaczem do zagranicznego ośrodka akademickiego, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Wizyta trwa do 10 dni roboczych włącznie z podróżą.
 • Staż zagraniczny i stypendium dla młodych doktorów (Postdoc) - to wyjazd jednej osoby do zagranicznej instytucji naukowo-dydaktycznej, celem którego jest zaprezentowanie i rozwiniecie własnych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień poruszanych w pracy doktorskiej. Dodatkowym celem stażu jest zdobycie nowych doświadczeń pozwalających na dalszy rozwój naukowy jak i dydaktyczny Beneficjenta. Staż Postdoc jest kierowany do młodych doktorów tj. osób, które nie ukończyły 35 lat, a od obrony ich pracy doktorskiej nie upłynęło więcej niż 5 lat. Staż może trwać 5 miesięcy.

 

Szczegółowych informacji na temat zadania udzielają:
Koordynator zadania 6: Lic. Lucyna Duda
e-mail: l.duda.ur@gmail.com

Pracownik administracyjny: mgr Mirosław Chudy

e-mail: m.chudy@univ.rzeszow.pl

tel. 666-814-754

tel. 17 872 11 84