Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono nabór na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz z Socjologii wizualnej