Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

O SOCJOLOGII

Socjologia to nauka badająca, opisująca i wyjaśniająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany zachodzące w społeczeństwie. Wykonywanie zawodu socjologa wymaga fachowej wiedzy z zakresu metod i technik badawczych, znajomości języków obcych oraz obsługi komputera. Socjologia jest nauką, która ma charakter intelektualny i praktyczny, dzięki czemu stwarza absolwentom szeroki wachlarz możliwości wykonywania ciekawej i rozwijającej pracy. Socjolog może występować m. in. w następujących rolach zawodowych:

  • Badacza – prowadzącego samodzielne badania naukowe
  • Analityka – badającego zlecane problemy
  • Eksperta – wskazującego na różne aspekty problemów, możliwości ich rozwiązania i skutki wynikające z przyjęcia proponowanych rozwiązań
  • Nauczyciela – kształcącego studentów w szkole wyższej i prowadzącego badania naukowe


Ponadto absolwenci kierunku socjologia wykonują takie zawody jak: Pracownik organizacji politycznej, społecznej, gospodarczej, Copywriter, Dziennikarz, Redaktor, Specjalista ds. promocji i marketingu, Doradca w dziale zasobów ludzkich, Pracownik organizacji pozarządowych i wiele innych...