Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono III Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką

UWAGA !!!
w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia
Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ogłoszono III Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką

 

Do zgłoszenia udziału w Konkursie zapraszamy studentów/-tki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy obronili swoją pracę licencjacką/projekt badawczy
w roku akademickim 2012/2013 (do dnia 20 września 2013 roku), uzyskując ocenę min. plus dobrą od recenzenta pracy

 

 

Pula nagród w Konkursie wynosi 7 000,00 zł brutto

 

 

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z Regulaminem 1/RK/ZAD4/NIPR/2013

określającym zasady uczestnictwa w Konkursie na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką

 

 Regulamin dostępny jest w Biurze Konkursu:

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 002,
telefon: 17-872-10-62, e-mail: z4.nipr@univ.rzeszow.pl
oraz na stronie internetowej Projektu i Instytutu Socjologii UR

 

Nabór prac konkursowych prowadzony jest
od dnia 29 maja 2013 r. do dnia 20 września 2013 r.