Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapraszamy pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w sympozjum wyjazdowym

Dla pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego organizowane są sympozja wyjazdowe w ramach zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgłoszenia kandydatów (wypełniony formularz zgłoszeniowy) przyjmowane będą w Sekretariacie Instytutu Socjologii po ogłoszeniu rekrutacji w aktualnościach.