Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW IS UR

  • Debaty pracowników IS i pracodawców mające na celu dostosowywanie programów zajęć do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy na wykwalifikowanych socjologów.
  • Sympozja wyjazdowe dla pracowników IS mające na celu ciągłe ulepszanie oferty edukacyjnej kierunku socjologia.
  • Warsztaty metodologiczne dla pracowników IS mające na celu wzbogacanie wiedzy kadry naukowej IS z zakresu prowadzenia badań socjologicznych.