Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA 4

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IS UR) jest największą placówką w południowo-wschodniej Polsce kształcącą studentów w zakresie socjologii. W ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” IS UR realizuje Zadanie 4 pn. „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia”. Celem tego zadania jest dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia do potrzeb rynku pracy poprzez modyfikację siatki studiów, utworzenie kursów praktycznych z socjologii jakościowej i ilościowej oraz organizację: konkursów na najlepszy projekt badawczy dla studentów, debat pracowników IS UR i pracodawców, warsztatów metodologicznych i sympozjów dla pracowników IS UR, a także rozbudowę bazy sprzętowej IS UR.

UCZESTNICY 

Zadanie 4 skierowane jest do osób studiujących na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku  Socjologia oraz pracowników IS UR.