Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Wyjazdy na Targi i inne wydarzenia branżowe

W ramach Zadania 2 organizowane są wyjazdy dla studentów oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego na targi, konferencje, sympozja, wystawy i inne pokrewne wydarzenia związane z popularyzacją zagadnień z zakresu mechatroniki.