Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

SKRYPTY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE KIERUNKU MECHATRONIKA

 

Skrypty i Materiały dydaktyczne


Działanie to ma na celu przygotowanie wszechstronnych i użytecznych w procesie kształcenia pomocy dydaktycznych dla studentów kierunku mechatronika. W ramach projektu zaplanowano przygotowanie następujących rodzajów opracowań:

 • skrypty – rozumiane, jako wszelkie prace zwarte (np.: podręczniki, zbiory zadań, itp.), które są przeznaczone jako pomoc dydaktyczna do zajęć z przedmiotów występujących w planach studiów; 
 • materiały dydaktyczne - opracowania, w skład których wchodzą prezentacje do wykładów, instrukcje do ćwiczeń i/lub laboratoriów.


W ramach wyżej opisanego działania powstanie 30 materiałów dydaktycznych i 15 skryptów do przedmiotów występujących w siatce studiów kierunku mechatronika. 

 

Zrealizowane materiały dydaktyczne dla kierunku mechatronika:

 • Mechanika techniczna I,
 • Metody statystycznej analizy danych,
 • Wybrane zagadnienia z matematyki,
 • Bazy danych,
 • Sieci komputerowe,
 • Podstawy systemów wbudowanych,
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn,
 • Układy mikroprocesorowe,
 • Podstawy informatyki i systemów informatycznych,
REGULAMIN nr 1/R/NIPR/2012 - Opracowania Skryptów i/lub Materiałów dydaktycznych na potrzeby kierunków studiów uruchamianych/modernizowanych w ramach projektu unijnego „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki