Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

III Seminarium Dydaktyczne dla kadry UR - Pszczyna 2013

W dniach 12-14 czerwca 2013 r. odbyło się III Wyjazdowe Seminarium Dydaktyczne dla kadry UR, zorganizowane w ramach Zadania 2, Projektu UR-nowoczesność i przyszłość regionu. Seminarium zostało zorganizowane dla pracowników Instytutu Techniki prowadzących zajęcia na kierunku mechatronika.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia wybrane punkty z programu seminarium.

Zwiedzanie show room firmy Mitsubishi Electric Europe B.V

Wykład ekspercki 
prof. Bogdan Sapiński

Referat
dr inż. Andrzej Kaźmierczak

Wykład ekspercki

dr Zofia Zawadzka

Referat
mgr inż. Arkadiusz Palczak

Debata dotycząca studiów magisterskich kierunku mechatronika

Zwiedzanie fabryki
FIAT AUTO POLAND S.A.