Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

II Seminarium Dydaktyczne dla kadry UR - Warszawa 2012

II Seminarium Dydaktyczne dla kadry UR zostało zrealizowane w dniach 09.05.2012 r. – 11.05.2012 r. 

W seminarium brał udział Pan dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. Pol. Śl., który wygłosił dwa wykłady eksperckie: Nowoczesne metody nauczania na kierunkach technicznych oraz Systemy mechatroniczne w redukcji hałasu. Ponadto uczestnicy wysłuchali wykładu Pana prof. zw. dr hab. Waldemara Furmanka pt.: Wspomaganie rozwoju myślenia konstrukcyjnego podstawą dydaktyki mechatroniki, oraz referatów asystentów: mgr inż. Wojciecha Żeglickiego i mgr inż. Tomasza Warzochy. W Seminarium uczestniczyli również przedstawiciele firm: Beckhoff, Mitsubishi Electric, oraz ENCON wraz z dyrektorem firmy Koester, którzy przedstawili ofertę swoich produktów skierowaną do uczelni wyższych. Uczestnicy zwiedzali również Centrum Nauki Kopernik, a także firmę Festo, której główna siedziba w Polsce znajduje się w Jankach/k. Warszawy.

Poniżej galeria zdjęć przedstawia wybrane punkty z programu seminarium.

Zwiedzanie firmy Festo

WYKŁAD EKSPERCKI

dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. Pol. Śląskiej
- Nowoczesne metody nauczania na kierunkach technicznych

- Systemy mechatroniczne w redukcji hałasu


 Prezentacja firmy BECKHOFF


 

Prezentacja firmy Mitsubishi Electric 

Prezentacja firmy ENCON

Referat - mgr inż. Tomasz Warzocha

 Urządzenia mechatroniczne wykorzystywane w służbie zdrowia


Referat -  mgr inż. Wojciech Żeglicki

 Znaczenie komputerowego wspomagania w projektowaniu systemów mechatronicznych

 

Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik