Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

I Seminarium Dydaktyczne dla kadry UR - Sieniawa 2011

I Seminarium dydaktyczne odbyło się w dniach 11-13 maja 2011r. w Sieniawie.
Głównym celem trzydniowego Seminarium, było doskonalenie umiejętności metodycznych oraz dyskusja nad zakresem treści z przedmiotów prowadzonych na kierunku mechatronika. W ramach Seminarium zorganizowane zostały: wykłady plenarne (eksperckie) zaproszonych gości oraz sesje i warsztaty, na których prezentowano zagadnienia związane z dydaktyką przedmiotów technicznych, pozostających w kręgu zainteresowań dyscypliny mechatronika. Referaty, a także wnioski z przeprowadzonych dyskusji zostaną opracowane i wydane w postaci monografii pod roboczym tytułem „Dydaktyka mechatroniki”. 
Dodatkowo, w ramach Seminarium odbyła się wycieczka do zakładu przemysłowego, w którym przyszli absolwenci - inżynierowie mechatronicy, mogli by znaleźć pracę (linie produkcyjne, sprzęt mechatroniczny).

Poniżej galeria zdjęć przedstawia wybrane punkty z programu seminarium.

Inauguracja Seminarium

Wykład eksperta -  Marek Tomasz Gawrysiak

Mechatronika - istota, geneza, kultura techniczna

Wykład plenarny -  Waldemar Furmanek

Technologie kluczowe XXI wieku

Warsztaty firmy National Instruments

Warsztaty firmy MESCO

Wykład plenarny -  Aleksander Marszałek

Elektronika w kształceniu studentów na kierunku studiów mechatronika

Warsztaty firmy 3DMaster

Zwiedzanie Huty Szkła Jarosław