Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Kontakt

Koordynator Zadania 2 „Organizacja i realizacja kierunku mechatronika” mgr inż. Tomasz Sekuła
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A1 pok. 011
tel.: (17) 872 11 52
email: tsekula@ur.edu.pl
 Pracownik administracyjny mgr inż. Mariusz Sierżęga
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A1 pok. 011
tel.: (17) 872 11 52
email: URmariusz@gmail.com
 Pracownik techniczny mgr inż. Dominik Mazan
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A1 pok. 024b
tel.: (17) 872 11 52
email: dominikurz@gmail.com