Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DZIAŁANIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU MECHATRONIKA

W ramach Projektu “UR-nowoczesność i przyszłość regionu” przewidziano szereg działań, zmierzających do popularyzacji kształcenia w zakresie nauk inżynierskich. W tym celu zaplanowano szerokie wsparcie finansowe dla dwóch nowych w ofercie Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunków studiów pierwszego stopnia: mechatronika i inżynieria materiałowa, uruchomionych w roku akademickim 2010/2011.

Aby podnieść atrakcyjność oferty edukacyjnej, zaplanowano dla studentów wszechstronny pakiet szkoleń specjalistycznych, oferowanych przez wiodące firmy, z zakresu takich obszarów jak zarządzanie czy oprogramowanie inżynierskie (AutoCAD, Inventor, LabView, Matlab, Java, Cisco), a także dodatkowy kurs języka angielskiego o profilu technicznym. Możliwości te dają niepowtarzalną szansę zdobycia cennych na rynku pracy certyfikatów oraz stymulują rozwój osobisty i zawodowy absolwentów, zgodny z ich własnymi zainteresowaniami.

W ramach zadania „Organizacja i realizacja kierunku mechatronika”, uzupełnione zostanie wyposażenie dwóch pracowni specjalistycznych, a mianowicie: Pracowni Mikrokontrolerów i Komputerowego Wspomagania w Mechatronice oraz Pracowni Mechatroniki.

Zakupione stanowiska dydaktyczne (m.in. stanowisko „Programowanie robota przemysłowego”, stanowisko do mechatroniki pojazdowej, sensoryki, pneumatyki, hydrauliki itp., a także zestawy dydaktyczne np.: zestawy do komputerowej akwizycji danych, zestawy do programowania procesorów z rdzeniem ARM oraz nowoczesnych dwurdzeniowych procesorów OMAP, zestawy do programowania sterowników PLC i układów programowalnych FPGA), pozwolą na realizację zajęć praktycznych na najwyższym poziomie.

Oprócz sprzętu zakupione zostanie oprogramowanie znanych i często stosowanych w przemyśle producentów. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia przewidziano dużą ilość stanowisk dydaktycznych, gwarantującą samodzielną realizację ćwiczeń praktycznych przez każdego studenta. Dzięki tym działaniom studenci będą mieli szansę zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki, robotyki, elektroniki, materiałów inteligentnych oraz systemów wbudowanych, rozwijając swoje umiejętności praktyczne, niezbędne w zawodzie inżynier mechatronik.

W ramach projektu prowadzony będzie także konkurs prac mechatronicznych. Działanie to ma na celu popularyzację mechatroniki jako dziedziny nauki, a także inspirowanie studentów do podejmowania i rozwiązywania różnych problemów technicznych.

Atrakcyjne nagrody oraz możliwość prezentacji swojego projektu, m. in. na stronie internetowej kierunku mechatronika, ma stanowić zachętę do podjęcia realizacji dodatkowych zadań.

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu www kierunku mechatronika: www.mechatronika.univ.rzeszow.pl