Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ramowy harmonogram szkoleń

  Ramowy harmonogram szkoleń – wykaz szkoleń proponowanych w ramach Zadania 5 „Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR”, wraz z planowanymi latami ich realizacji.
 

Ramowy harmonogram specjalistycznych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych proponowanych w ramach
Zadania 5  „Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR”
 

 

Szkolenia zewnętrzne

Planowany rok realizacji szkolenia

       1.

Nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem komputerowych metod obliczeniowych.

2011

    2.

Specjalistyczny kurs w zakresie wykorzystaniem pakietu numerycznego

2012

    3.

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych

2014

      4.

Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o program ANSYS

2011

    5.

Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia

2011

6.

Nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o oprogramowanie MathWorks w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

2011

    7.

Technologie sieciowe - platforma CISCO

2011

         8.

Szkolenie UniGraphics

2011

    9.

Integracja sensoryczna SI I i II stopień

2011

    10.

Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dorosłych rozwijający

2015

    11.

Specjalistyczne szkolenie NDT dla dzieci

2014

    12.

Nowoczesne metody kształcenia w specjalistycznym PNF

2013

13.

Zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia podczas nauki terapii stawów skroniowo-żuchwowych

2015

14.

Nowoczesne metody kształcenia z zastosowaniem TB

2012

15.

EMG w diagnostyce i terapii z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia

2011

16.

Maitland – terapia manualna (poziom 1, poz. 2a, 2b)

2012

17.

Zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia podczas nauki terapii tkanek miękkich

2011

18.

Specjalistyczne szklenie z nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o Neuromobilizacje wg Butlera

2014

19.

Wprowadzenie do Systemu Statystycznego R

2011

20.

Specjalistyczne szkolenie językowe Clill

2014

21.

 

Nowoczesne metody nauczania dla nauczycieli dydaktycznych uczących języka specjalistycznego

(j. angielski) (j. niemiecki)

2011,

2012

22.

Szkolenie metodyczne (Szkoła Lego) - Słowacja (I i II stopień)

2011

23.

Nowoczesne metod kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukarek

2012

24.

Szkolenie Trenerów Zarządzania

2011

25.

Język specjalistyczny i metodyka kształcenia na studiach MBA (I i II stopień )  

2014

26.

Wykorzystanie symulacji w dydaktyce przedmiotów biznesowych

2012

27.

Szkolenie pracowników w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów z wykorzystaniem Platformy e-learningowej

2011

      

Propozycja szkoleń  - realizowanych na Uniwersytecie Rzeszowskim

3 moduły na rok*

28.

Wykorzystanie sprzętu i aplikacji multimedialnych w dydaktyce

2011

29.

Technologie internetowe jako - nowoczesne medium kontaktów ze studentami

2011

30.

Narzędzia do modelowania grafiki

2011

31.

Zarządzanie procesem kształcenia na odległość

2013

32.

Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość

2012

33.

Badanie operacyjne z wykorzystaniem narzędzi komputerowych

2015

34.

Zastosowanie metod ilościowych do rozwiązywania problemów badawczych

2012

35.

Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza

 2012

36.

Moodle - wspomaganie i prowadzenie

2014

 *Realizacja szkoleń na UR będzie uzależniona od zainteresowania kadry akademickiej danym kursem w pierwszym kwartale danego roku.Po tym okresie, na podstawie wstępnych zgłoszeń, koordynator zadania podejmie decyzję, który kurs jest uruchamiany.