Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszenia o rekrutacji

Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne realizowane w ramach Zadania 5 odbywa się dla każdego szkolenia osobno i jest ogłaszana w „Aktualnościach” - na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz poniżej. 

Szczegółowe informacje związane z procesem rekrutacji zawarte są w Regulaminie nr 1/R/Zad.5/NIPR/2010  oraz w zakładce Opis procedur rekrutacji

Obecnie prowadzimy rekrutacje na:

Lp. Zaproszenie do rekrutacji na szkolenie o nazwie Dokumenty do złożenia Data zakończenia rekrutacji
44 Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o Neuromobilizację wg Bultera
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
1.12.2014
43 Specjalistyczne szkolenia z nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o Neuromobilizację wg Bultera
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
5.11.2014
42 Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o program ANSYS
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
31.10.2014
41 Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia w oparciu o program ANSYS
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
24.10.2014
40 Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dorosłych - rozwijający
 1. Formularz opini o kandydacie
17.10.2014
39 Szkolenie z zakresu technik i strategii w tłumaczeniu pisemnym i ustnym w języku angielskim
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
01.10.2014
38 Specjalistyczne szkolenie metodyki nauczania ruchu Movement Solution
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
06.06.2014
37 Język angielski medyczny
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
21.05.2014
36 Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dzieci
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
07.03.2014
35 Język specjalistyczny przedmiotów finansowych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
23-12-2013
34 Zaawansowane narzędzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajności pracy badacza
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
03-12-2013
33 Nowoczesne metody kształcenia w specjalistycznym PNF (pediatria)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
02-12-2013
32 Nowoczesne metody kształcenia w specjalistycznym PNF (pediatria)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
29-10-2013
31 Narzędzia do modelowania grafiki
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
23-09-2013
30 Specjalistyczne szkolenia metodyczne CLIL (I i II stopień)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
16-07-2013
29 Wykorzystanie sprzętu i aplikacji multimedialnych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
13-06-2013
28 Specjalistyczne szkolenie z zakresu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
29-05-2013
27 Specjalistyczne szkolenie z zakresu wykorzystania pakietu numerycznego i przetwarzania danych pomiarowych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
22-05-2013
26 Wykorzystanie symulacji w dydaktyce przedmiotów biznesowych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
22-03-2013
25 PNF w różnych specjalnościach
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
25-01-2013
24 PNF w różnych specjalnościach
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
07-01-2013
23 PNF w różnych specjalnościach
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
05-12-2012
22 Specjalistyczny kurs w zakresie wykorzystania pakietu numerycznego
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
26-11-2012
21 Nowoczesne metody kształcenia z zastosowaniem Thera-Band
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Formularz opini o kandydacie
26-11-2012
20 Technologie internetowe jako - nowoczesne medium kontaktów ze studentami
 1. Ankieta zgłoszeniowa
26-10-2012
19 Maitland – terapia manualna
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opini o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
01-10-2012
18 Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język angielski)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opini o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
18-06-2012
17 Badania jakościowe w dydaktyce – projektowanie i analiza badań jakościowych z użyciem oprogramowania ATLAS
 1. Ankieta zgłoszeniowa
13-06-2012
16 Nowoczesne metody kształcenia w naprawie i modyfikacji układów elektronicznych oraz płytek drukowanych
 1. Ankieta zgłoszenia
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
25.04.2012
15 Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język niemiecki)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
28.03.2012
14 Wykorzystanie symulacji w dydaktyce przedmiotów biznesowych
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
09.03.2012
13 Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursów kształcenia na odległość
 1. Ankieta zgłoszeniowa
29.11.2011
12 EMG – w diagnostyce i terapii z zastosowaniem nowych metod kształcenia
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
14.11.2011
11 Szkolenie w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów z wyk. platformy e-larningowej
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
11.11.2011
10 Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
05.11.2011
9 Technologie sieciowe platforma CISCO
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
07.11.2011
8 Szkoła Trenerów Zarządzania
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
28.09.2011
7 Wykorzystanie sprzętu i aplikacji multimedialnych w dydaktyce
 1. Ankieta zgłoszeniowa
08.09.2011
6 Zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia podczas nauki terapii tkanek miękkich
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
05.07.2011
5 Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język angielski)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
30.06.2011
4 Nowoczesne metody nauczania języka specjalistycznego (język niemiecki)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
17.06.2011
3 Szkolenie metodyczne (Szkoła Lego)
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
29.05.2011
2 Integracja sensoryczna I i II stopień
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
16.02.2011
1 Szkolenie UniGraphics
 1. Ankieta zgłoszeniowa
 2. Druk opinii o kandydacie
 3. Dyplom ukończenia studiów
14.02.2011