Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

SKRYPTY I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Celem dostosowania programu kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa do potrzeb rynku pracy oraz rozwoju kompetencji kadry akademickiej projekt  „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” przewiduje przygotowanie dla studentów materiałów dydaktycznych oraz skryptów do przedmiotów prowadzonych zgodnie z planem nauczania.

Poniżej znajduje się informacja dotycząca uchylenia Regulaminu nr 1/R/NIPR/2010.

Pliki do pobrania: