Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja na kursy specjalistyczne

REKRUTACJA !!!

„KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPECJALISTYCZNEGO”

dla studentów II roku kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 

Rekrutacja na szkolenie dla studentów II roku kierunku inżynieria materiałowa pt.

„Kurs języka angielskiego specjalistycznego” odbędzie się w dniach

26.09.2011 – 03.10.2011.

 

TOEIC® jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, przeznaczonym dla osób chcących sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku.

Egzamin TOEIC® jest skupiony na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 8000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

 

Formularz zgłoszeniowy prosimy składać w pok. 139 lub 140 Instytutu Fizyki w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Czas trwania kursu - 2 semestry - 120h

Zajęcia językowe odbywać się będą w 3 grupach 10 osobowych.

Harmonogram kursu wpisany będzie w rozkład zajęć

 

Dokument zgłoszeniowy do kursu (proszę wydrukować, czytelnie wypełnić niebieskim długopisem i dostarczyć we wskazanym terminie)

Pliki do pobrania: