Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Kontakt

Koordynator Zadania 3 „Organizacja i realizacja kierunku inżynieria materiałowa” prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A2 pok. 22
tel.: (17) 872 11 54
email:sheregii@univ.rzeszow.pl
Pracownik administracyjny mgr inż. Kinga Maś
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A2 pok. 140
tel.: (17) 872 11 41
email:nano@univ.rzeszow.pl
Pracownik techniczny mgr inż. Małgorzata Trzyna
Uniwersytet Rzeszowski,
bud. A2 pok. 140
tel.: (17) 872 11 41