Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

Przedłużono dodatkowy nabór na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI oraz FGI dla studentów kierunku socjologia12.11.2013 11:48

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych kierunku socjologia (I, II oraz III stopnia). Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, do dnia 20.11.2013 r. lub wyczerpania się limitu miejsc!!!

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu31.10.2013 11:48

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym wykonania zamówienia usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu, w ramach projektu pn. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena brutto - 100% Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa P.z.p. Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał następującego wykonawcę: „CAMPO” Agnieszka Bodziony, ul Okulickiego 15, 35-222 Rzeszów Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza cenowo, niepodlegająca odrzuceniu.

UWAGA! Ogłoszono dodatkowy nabór na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI oraz FGI dla studentów kierunku socjologia.28.10.2013 15:03

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych I, II oraz III stopnia (po raz pierwszy). Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, od dnia 28.10.2013 r. do dnia 07.11.2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Bezpłatne szkolenie: Nowoczesne metody kształcenia w specjalistycznym PNF (pediatria).23.10.2013 14:00

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie: Nowoczesne metody kształcenia w specjalistycznym PNF (pediatria) organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’.

BEZPŁATNE STAŻE ZAGRANICZNE, KRAJOWE STYPENDIA POSTDOC i WIZYTY STUDYJNE na 2014 r.16.10.2013 11:00

BEZPŁATNE STAŻE ZAGRANICZNE, KRAJOWE STYPENDIA POSTDOC i WIZYTY STUDYJNE na 2014 r. dla nauczycieli akademickich UR finansowane w ramach projektu  „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/RS/ZAD2/NIPR/201314.10.2013 15:36

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/RS/ZAD2/NIPR/2013 dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu Systemy wizyjne dla studentów kierunku mechatronika. Termin składania ofert: 24.10.2013r.

Przedłużono rekrutację na kursy praktyczne z badań techniką CAPI, CATI oraz FGI11.10.2013 09:18

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1 do dnia 17.10.2013 r.

Ogłoszono rekrutację na kursy praktyczne: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna01.10.2013 12:23

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1 od dnia 1.10.2013 r. do dnia 10.10.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/ZO/Zad. 6/NIPR/201323.09.2013 10:28

Tłumaczenie treści broszury informacyjnej z języka polskiego na 4 języki obce: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpański przygotowanej w ramach Zadania 6 „Wymiana doświadczeń kadry UR” projektu „UR-nowoczesność i przyszłość regionu”.