Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

Absolutorium 201423.04.2014 13:40

W dniu 11 kwietnia 2014 roku odbyło się na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego uroczyste wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 49 absolwentom studiów I stopnia na kierunkach: inżynieria materiałowa oraz mechatronika. Kierunki te uruchomiono na Uniwersytecie Rzeszowskim w 2010 roku, w ramach projektu unijnego pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” (NIPR) .

OFERTA PRACY - Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR14.04.2014 14:52

W związku z realizacją Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Rzeszowski poszukuje osoby na stanowisko: Opiekun staży studentów kierunku socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/ZAD4/NIPR/201411.04.2014 11:03

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy krzeseł biurowych (10 szt.). Termin składania ofert: 24.04.2014 r., do godz. 15.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/ZAD4/NIPR/201411.04.2014 10:40

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy flipcharta (1 szt.). Termin składania ofert: 24.04.2014 r., do godz. 15.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa cateringowa - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY27.03.2014 13:35

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa P.z.p. Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał następującego wykonawcę: RZESZOWSKA, Rafał Witek Pl. Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza cenowo, niepodlegająca odrzuceniu.

Wyniki naboru na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna17.03.2014 16:17

Dziękujemy za udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/ZAD4/NIPR/201417.03.2014 15:05

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 38 szt. pamięci przenośnych (pendrive) trwale oznaczonych logo UE oraz PO KL. Termin składania ofert: 26.03.2014 r. do godz. 15.00.

Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dzieci28.02.2014 14:40

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie: Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dzieci organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

UWAGA!!! Przedłużono nabór na kurs praktyczny z badań techniką FGI25.02.2014 12:08

Zapisy na kurs prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1 do dnia 28.02.2014 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00.