Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

OFERTA PRACY - Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR12.05.2015 15:22

W związku z realizacją Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Rzeszowski poszukuje osoby na stanowisko: Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: nipr@univ.rzeszow.pl do dnia 26 maja 2015 r. do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe 6/ZO/ZAD2/NIPR/201512.05.2015 12:05

Termin składania ofert: 22.05.2015 r.

Rekrutacja na szkolenie z języka specjalistycznego angielskiego – konwersatorium z native speakerem z zakresu socjologii08.04.2015 10:30

Zapraszamy studentów/tki kierunku socjologia do udziału w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego – 30 godzinne konwersatorium z native speakerem. Formularze zgłoszeniowe należy składać w pok. 002 (niski parter), budynek A1 od dnia 08.04.2015 r. do dnia 16.04.2015 r., od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Rekrutacja na szkolenia z kompetencji miękkich dla studentów studiów II stopnia kierunku mechatronika24.03.2015 10:06

Zapraszamy studentów II stopnia kierunku mechatronika do udziału w szkoleniu z kompetencji miękkich w wymiarze 20 godzin. Formularze rekrutacyjne należy składać w pok. 011 (niski parter – Sekretariat kierunku mechatronika), budynek A1 w dniach 24.03.2015 r. - 31.03.2015 r., od godz. 9.00 do godz. 15.00.

Możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia z języka angielskiego dla studentów kierunku socjologia23.02.2015 09:45

Ze względu na potrzebę oszacowania zainteresowania studentów kierunku socjologia udziałem w szkoleniu językowym z native speakerem, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i jego dostarczenie do pokoju 002 do dnia 06.03.2015 r.

Ogłoszono wyniki naboru na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna20.02.2015 13:17

Prezentujemy listy rankingowe (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w kursach praktycznych w semestrze letnim roku 2014/2015 organizowanych w ramach zadania 4 projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu".

Ogłoszono wyniki naboru na kursy praktyczne z badań techniką: CAPI, CATI, FGI oraz socjologia wizualna20.02.2015 13:11

Prezentujemy listy rankingowe (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w kursach praktycznych organizowanych w ramach zadania 4 projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu".

Wyniki naboru na trzymiesięczne płatne staże studenckie realizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”19.02.2015 13:50

Prezentujemy listę rankingową (wg numerów indeksów) kandydatów/-ek, którzy zgłosili się do udziału w trzymiesięcznych płatnych stażach studenckich dla studentów kierunku socjologia.

Uwaga!!! Przedłużono rekrutację na kursy praktyczne z badań techniką CATI oraz FGI06.02.2015 07:50

Zapisy na kursy prowadzone są w pokoju nr 002 (niski parter), budynek A1 do dnia 17.02.2015 r., od godz. 8.00 do godz. 15.00. NIE CZEKAJ!!! To ostatnia edycja kursów praktycznych wspieranych w ramach projektu NIPR!!!

Rekrutacja uczestników warsztatu metodologicznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR21.01.2015 13:03

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem nr 1/WM/ZAD4/NIPR/2013 oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i kwestionariusza ankiety. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście do dnia 29.01.2015 r. do pokoju nr 002 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z4.nipr@univ.rzeszow.pl