Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina21.02.2011 13:13

Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina związana z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą wielofunkcyjnych, zintegrowanych urządzeń i systemów o modułowej strukturze. Celem Zadania 2 jest uruchomienie i prowadzenie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym/ Instytut Techniki nowego kierunku studiów inżynierskich I stopnia Mechatronika o specjalnościach: - Projektowanie systemów mechatronicznych - Systemy wbudowane.