Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

Zakończenie stażu krajowego w Warszawie13.06.2011 13:44

Staż odbył się w dniach 02.06.2011r.-13.06.2011r. Miejsce realizacji stażu: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, Zakład Archeologii Egiptu i Nubii.

Zakończenie stażu krajowego w Warszawie10.06.2011 13:45

Staż odbył się w dniach 30.05.2011r.-10.06.2011r. Miejsce realizacji stażu: Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Dodatkowy termin rozpatrywania aplikacji na Staże Krajowe SK i SD09.06.2011 10:42

„W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na staż krótki SK (1 miejce) oraz staż krajowy długi SD (4 miejsca) ogłaszamy dodatkowy termin rozpatrywania aplikacji na Staże Krajowe SK i SD tj. do 15.07.2011.

REKRUTACJA na kierunek Inżynieria Materiałowa:03.06.2011 10:02

I TERMIN: od 30 maja 2011 r. do 28 lipca 2011 r.

I Wyjazdowe Seminarium dla Kadry UR w Sieniawie03.06.2011 08:14

W dniach 11-13 maja zostało zorganizowane I Wyjazdowe Seminarium dla Kadry UR. Jako miejsce Seminarium wybrano malowniczy Pałac w Sieniawie.

Konkurs na najlepszy projekt badawczy - pracę licencjacką31.05.2011 15:10

Ogłoszono „Konkurs na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką” Do zgłoszenia udziału w Konkursie zapraszamy studentów/-tki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego,

Aplikacje na staże zagraniczne i krajowe na rok 2012 należy składać od 14 listopada do 14 grudnia 201128.05.2011 10:07

Aplikacje na staże zagraniczne i krajowe na rok 2012 należy składać od 14 listopada do 14 grudnia 2011.

W dniu 27.05.2011 została zakończona praca komisji rekrutacyjnej27.05.2011 10:09

W dniu 27.05.2011 została zakończona praca komisji rekrutacyjnej na bezpłatne staże krajowe dla nauczycieli akademickich UR finansowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 15 osób na staże krajowe krótkie (SK). W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc (jedno miejsce na SK oraz 4 miejsca na SD), z przyjemnością ogłaszamy dodatkowy termin rekrutacji-30 czerwca 2011r.

Szkolenie narzędzia do modelowania grafiki26.05.2011 10:21

Uniwersytet Rzeszowski zaprasza nauczycieli akademickich na bezpłatne szkolenie:Narzędzia do modelowania grafiki organizowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’

UR – nowoczesność i przyszłość regionu21.02.2011 15:18

Projekt pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.