Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/Zad. 3/NIPR/201328.05.2013 08:19

Egzamin certyfikacyjny „Certified LabView Associate Developer Exam Entry-level NI Certyfication Exam”

Specjalistyczne szkolenie z zakresu wykorzystania pakietu numerycznego i przetwarzania danych pomiarowych23.05.2013 10:00

Specjalistyczne szkolenie z zakresu wykorzystania pakietu numerycznego i przetwarzania danych pomiarowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZO/ZAD4/NIPR/201320.05.2013 15:42

Dostawa cateringu dla uczestników debaty

Rekrutacja uczestników III Sympozjum Wyjazdowego17.05.2013 10:00

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników III Sympozjum Wyjazdowego.

Dyrekcja Instytutu Socjologii zaprasza pracowników Instytutu do udziału w debacie z pracodawcami zatrudniającymi socjologów.15.05.2013 14:29

Instytut Socjologii zaprasza do udziału w debacie pn. Modyfikacja programów kształcenia na kierunku socjologia zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców oraz gospodarki opartej na wiedzy.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/ZO/ZAD4/NIPR/201310.05.2013 14:00

Złożenie oferty cenowej na usługę polegającą na przygotowaniu recenzji czterech raportów z badań przeprowadzonych w ramach kursów praktycznych CATI, CAPI, FGI i socjologia wizualna.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Zad.3/NIPR/201330.04.2013 13:00

"ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Zad.3/NIPR/2013 na Aktualizację multimedialnej prezentacji promocyjno informacyjnej i spotu reklamowego kierunku inżynieria materiałowa w związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu "UR - nowoczesność i przyszłość regionu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu BO w ramach projektu pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”22.04.2013 09:46

Rozliczanie kosztów podróży w projekcie "UR-nowoczesność i przyszłość regionu"