Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zakończenie indywidualnego stażu krajowego w Toruniu

Staż odbył się w dniach 16.05-27.05. 2011r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika W Toruniu. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką pracy dydaktyczno-naukowej opartej na wykorzystaniu zasobów archiwalnych, zasadami udostępniania, a także z zastosowaniem konkretnych technik elektronicznych, co umożliwiło dokonanie konfrontacji zasad, sposobów i wykorzystywania efektów pracy uzyskiwanych w UMK i UR