Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Została zakończona rekrutacja na bezpłatne staże krajowe i zagraniczne dla nauczycieli akademickich

W dniu 28.03.2011r. została zakończona rekrutacja na bezpłatne staże krajowe i zagraniczne dla nauczycieli akademickich UR finansowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 8 osób na staże zagraniczne SZ(w tym 4 na listę rezerwową), 19 osób na wizyty studyjne WS (4 grupy), 1 osobę na stypendium Postdoc (plus 1 na listę rezerwowową), oraz 4 osoby na staże krajowe krótkie SK.

 

W wyniku przeprowadzonych dwóch rekrutacji wyczerpano wszystkie miejsca na wyjazdy zagraniczne. W związku z niewyczerpaniem limitu miejsc na staże krajowe (16 miejsc na SK oraz 4 miejsca na SD), z przyjemnością ogłaszamy dodatkowy termin rekrutacji-do 20 maja 2011r