Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Została zakończona realizacja wizyty studyjnej WS w Madrycie dla 3 osób

W dniu 9 kwietnia 2011r. została zakończona realizacja wizyty studyjnej WS w Madrycie dla 3 osób organizowanej w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”. Wizyta odbyła się w dniach 01.04-09.04 2011r. w Instytucie Nauki o Materiałach „Nicolas Cabrera” wchodzącym w struktury Universidad Autonoma de Madrid. W wyniku przeprowadzonej wizyty studyjnej zapoznano się z szeregiem możliwości wytwarzania nanostruktur i badania ich równolegle z przeprowadzanym procesem dydaktycznym. Efektem tych rozmów jest zdobyte doświadczenie, które powinno zaowocować w trakcie przygotowywania pracowni dydaktycznych, jak również naukowych laboratoriów w zakresie Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Rzeszowskim.