Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zakończenie wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii

Zakończenie wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii. Wizyta odbyła się w dniach 03.04-10.04.2011r. w Staffordshire University, Staffordshire Law School. Celem wyjazdu była obserwacja umiejętności dydaktycznych jakie posiadają i wykorzystują prawnicy ze Staffordshire University oraz zdobycie doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia. Wizyta uaktualniła wiedzę pracowników Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego w tym zakresie.