Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Powrót grupy 4 osób z wizyty studyjnej WS w Norwegii

Powrót grupy 4 osób z wizyty studyjnej WS w Norwegii. Wizyta odbyła się w dniach 26.04- 01.05.2011 w Telemark Uniwersity College w Nottoden na Wydziale Sztuki, Turystyki i Rekreacji oraz Edukacji Nauczyciela. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z innowacyjnymi metodami oraz formami nauczania jak również zapoznanie się z nowymi technikami badawczymi w turystyce, rekreacji i wychowaniu fizycznym.