Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Trwa rekrutacja na bezpłatne Staże Krajowe dla nauczycieli akademickich UR

Trwa rekrutacja na bezpłatne Staże Krajowe dla nauczycieli akademickich UR finansowane w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu’’. Aplikacje na staże można składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2011 r. Oferujemy dwa rodzaje staży krajowych: staże krótkie SK (do 12 dni), oraz staże długie SD (1 semestr). Szczegóły dotyczące staży znajdują się w opisie zadania 6 w zakładce Staże krajowe. W przypadku staży zagranicznych i wizyt studyjnych limit na rok 2011 został wyczerpany. W wyniku rekrutacji, które odbyły się w lutym i marcu zakwalifikowaliśmy 10 osób na staże zagraniczne, 35 osób na wizyty studyjne oraz 2 osoby na staże Postdoc. Aplikacje na rok 2012 będą zbierane od 14 listopada do 14 grudnia 2011r.