Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina

Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina związana z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą wielofunkcyjnych, zintegrowanych urządzeń i systemów o modułowej strukturze.
Celem Zadania 2 jest uruchomienie i prowadzenie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym/ Instytut Techniki nowego kierunku studiów inżynierskich I stopnia Mechatronika o specjalnościach:

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane.