Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Ogłoszono V Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy - pracę licencjacką!!!

Ogłoszono V Edycję Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką

w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na Kierunku Socjologia
Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Do zgłoszenia udziału w Konkursie zapraszamy studentów/-tki studiów stacjonarnych Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy obronili swoją pracę licencjacką/projekt badawczy w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015

 

Pula nagród dla Laureatów/-tek Konkursu wynosi 7 000,00 zł brutto

 

Każda osoba, która zgłosi pracę do Konkursu otrzyma materiał promocyjny (do wyboru pendrive, kubek lub koszulka) 

 

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z Regulaminem 1/RK/ZAD4/NIPR/2015 określającym zasady uczestnictwa
w Konkursie na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką

 

 Regulamin dostępny jest w Biurze Konkursu:

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 002,
telefon: 17-872-10-62, e-mail: z4.nipr@univ.rzeszow.pl
oraz na stronie internetowej Projektu i Instytutu Socjologii UR

 

 

Nabór prac konkursowych prowadzony jest od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.