Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Rekrutacja uczestników V Sympozjum Wyjazdowego Pracowników IS UR

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego do wzięcia udziału w rekrutacji uczestników V Sympozjum Wyjazdowego organizowanego w ramach zadania 4 pn. "Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia" projektu "UR – nowoczesność i przyszłość regionu".

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w V Sympozjum Wyjazdowym prosimy o zapoznanie się z Regulaminem 1/SW/ZAD4/NIPR/2015 oraz o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres: koordynator.z4@gmail.com lub jego osobiste dostarczenie do Punktu Rekrutacyjnego (bud. A1, pok. 002) do dnia 02.06.2015 r. do godz. 15.00.

Odpowiedzi na pytania dot. organizacji V Sympozjum Wyjazdowego udziela mgr Janusz Halik, tel.: 17 872 10 62, e-mail: koordynator.z4@gmail.com