Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

OFERTA PRACY - Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR

OFERTA PRACY - Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR

W związku z realizacją Projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Rzeszowski poszukuje osoby na stanowisko: Opiekun staży studentów kierunku socjologia UR.

 

Zakres najważniejszych obowiązków:

• Sprawowanie opieki nad studentami kierunku socjologia odbywającymi staże

• Aktualizacja listy firm o profilu działalności zgodnym z wykształceniem studentów gotowych do przyjęcia stażystów

• Kontakt z firmami, w których realizowane będą staże 

• Współpraca z firmami w tworzeniu programu staży, przydziału czynności realizowanych przez stażystę oraz harmonogramu staży

• Prowadzenie dokumentacji staży

• Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad przebiegiem staży

• Zatwierdzanie odbycia staży przez studentów

• Przygotowywanie i przekazywanie do Koordynatora Zadania 4 w wyznaczonym przez niego terminie, sprawozdań z czynności zrealizowanych w ramach wykonywanych zadań

• Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów i wytycznych obowiązujących na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w ramach realizacji Projektu

• Rozliczanie miesięczne studentów z odbywanego stażu

• Ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych staży

• Przygotowanie zaświadczeń dla studentów potwierdzających odbycie staży

• Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez Koordynatora Zadania 4 związanych z organizacją i realizacją staży

 

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe socjologiczne

• Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE

• Biegłe posługiwanie się pakietem MS Office

• Umiejętności organizacyjne i interpersonalne

• Samodzielność, kreatywność oraz wysoka kultura osobista

• Umiejętność planowania i bardzo dobrej organizacji czasu pracy

• Duża motywacja i zaangażowanie w wykonywaną pracę

 

Oferujemy:

• Umowę na czas określony (6 miesięcy, od czerwca do listopada 2015 r.) w wymiarze 1/2 etatu

• Interesującą i pełną wyzwań pracę w młodym zespole.

 

Miejsce pracy: 

Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: nipr@univ.rzeszow.pl do dnia 26 maja 2015 r. do godziny 12:00.